نمونه قرارداد پشتیبانی سایت + دانلود فایل DOCX نمونه قرارداد رایگان :

قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس سندی است که بین صاحب وب سایت (کارفرما) و یک متخصص یا شرکت پشتیبانی وب سایت (پشتیبان) منعقد می شود و تعهدات و وظایف هر دو طرف را در قبال ارائه خدمات پشتیبانی از وب سایت مشخص می کند، پیشنهاد میکنم در تهیه این سند حتما از نظر یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید، در ادامه یک پیش نویس قرار داد پیشتیبانی سایت را باهم بررسی میکنیم

پیش‌نویس قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

موضوع: ارائه خدمات پشتیبانی سایت وردپرس و نگهداری وب سایت

طرفین قرارداد:

 • کارفرما: [نام و نام خانوادگی] به آدرس [آدرس کامل] و شماره تماس [شماره تلفن]
 • پشتیبان: [نام و نام خانوادگی] به آدرس [آدرس کامل] و شماره تماس [شماره تلفن]

ماده ۱: شرح خدمات

پشتیبان متعهد به ارائه خدمات زیر در خصوص وب سایت کارفرما می باشد:

 • رفع ایرادات و اشکالات فنی: پشتیبانی و رفع کلیه ایرادات و اشکالات فنی که در عملکرد وب سایت، اعم از ظاهر، کارایی و یا امنیت آن، به وجود می آید.
 • به روز رسانی نرم افزار: به روز رسانی دوره ای نرم افزارهای وب سایت، اعم از سیستم مدیریت محتوا، افزونه ها، قالب ها و سایر اجزای آن، جهت ارتقای امنیت، کارایی و سازگاری با مرورگرها و سیستم عامل های مختلف.
 • انجام تغییرات جزئی: انجام تغییرات جزئی در ظاهر و محتوای وب سایت، طبق درخواست کتبی کارفرما.
 • ارائه گزارش عملکرد: ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به کارفرما، شامل شرح خدمات انجام شده و ایرادات و اشکالات رفع شده.

ماده ۲: مدت قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] به مدت [مدت زمان قرارداد] منعقد می گردد و در صورت تمایل طرفین، قابل تمدید برای دوره های بعدی خواهد بود.

ماده ۳: مبلغ قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

مبلغ کل قرارداد برای ارائه خدمات فوق الذکر، معادل [مبلغ] تومان می باشد که به صورت [نحوه پرداخت] به پشتیبان پرداخت خواهد شد.

نکته مهم :‌ حتما مقاله (هزینه پشتیبانی سایت) رو مطالعه کنید

ماده ۴: تعهدات کارفرما در قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

کارفرما متعهد به موارد زیر می باشد:

 • ارائه کلیه اطلاعات و دسترسی های لازم به وب سایت به پشتیبان.
 • پرداخت به موقع مبلغ قرارداد طبق مفاد این قرارداد.
 • عدم ایجاد هرگونه تغییر در ساختار و یا محتوای وب سایت بدون اطلاع و هماهنگی با پشتیبان.

ماده ۵: تعهدات پشتیبان در قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

پشتیبان متعهد به موارد زیر می باشد:

 • ارائه خدمات با کیفیت بالا و در اسرع وقت.
 • حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات و دسترسی های دریافتی از کارفرما.
 • جبران خسارات وارده به کارفرما در اثر قصور و یا عدم انجام تعهدات خود.

ماده ۶: فسخ قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

هر یک از طرفین می تواند در صورت عدم انجام تعهدات طرف مقابل به نحو مطلوب، پس از ارسال اخطار کتبی ده روزه، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۷: حل و فصل اختلافات در قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای مفاد این قرارداد، طرفین متعهد به حل و فصل آن از طریق مذاکره می باشند و در صورت عدم توافق، به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه خواهند نمود.

ماده ۸: نسخ و امضاء

این قرارداد در [تعداد] نسخه تنظیم و بین طرفین امضاء گردیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا می باشد.

امضاء کارفرما:

امضاء پشتیبان:

هدف از قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس چیست ؟

 • تعیین شرح خدمات ارائه شده توسط پشتیبان، مانند رفع ایرادات فنی، به روز رسانی نرم افزار، ارائه گزارش عملکرد و …
 • مشخص کردن مدت زمان قرارداد و نحوه تمدید آن
 • تعیین مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 • تعیین تعهدات کارفرما، مانند ارائه اطلاعات و دسترسی های لازم به وب سایت
 • تعیین تعهدات پشتیبان، مانند حفظ محرمانگی اطلاعات و جبران خسارات
 • تعیین نحوه حل و فصل اختلافات

چگونه یک قرارداد پشتیبانی وردپرس بنویسیم ؟

یک قرارداد پشتیبانی وردپرس سندی است که تعهدات بین یک ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و مالک وب سایت بسته می شود.

نمونه قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

این قرارداد باید به طور واضح شرح دهد که چه خدماتی ارائه می شود، هزینه ها چقدر است و در صورت بروز مشکل چه اتفاقی می افتد را شامل شود

مواردی که باید در یک قرارداد پشتیبانی وردپرس گنجانده شوند:

 • اطلاعات تماس: این شامل نام و اطلاعات تماس هر دو طرف، ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و مالک وب سایت، می شود.
 • موضوع و دامنه کار: این بخش باید به طور واضح شرح دهد که چه خدماتی ارائه می شود. این می تواند شامل مواردی مانند به روز رسانی وردپرس، رفع اشکال، پشتیبان گیری، ارتقاء امنیت و غیره باشد.
 • مدت قرارداد: این باید تاریخ شروع و پایان قرارداد را مشخص کند.
 • هزینه ها: این باید هزینه خدمات ارائه شده را به تفصیل شرح دهد. همچنین باید مشخص کند که آیا هزینه های اضافی وجود دارد، مانند هزینه های مربوط به کارهای اضطراری یا تغییرات در دامنه کار.
 • شرایط پرداخت: این باید مشخص کند که چگونه و چه زمانی پرداخت ها انجام می شود.
 • سطح خدمات: این باید سطح خدمات ارائه شده را مشخص کند، مانند زمان پاسخگویی و ساعات پشتیبانی.
 • فسخ قرارداد: این باید شرایطی را که در آن هر یک از طرفین می تواند قرارداد را فسخ کند، مشخص کند.
 • قانون حاکم: این باید مشخص کند که کدام قانون در صورت بروز اختلاف بر سر قرارداد حاکم است.
 • موارد اضافی: هرگونه مورد اضافی که برای هر دو طرف مهم است را می توان به قرارداد اضافه کرد.

نکات:

 • موارد فوق صرفاً یک پیش‌نویس نمونه بوده و ممکن است نیاز به تکمیل و یا اصلاح با توجه به شرایط خاص هر قرارداد داشته باشد.
 • توصیه می شود قبل از امضای هرگونه قرارداد، از مشاوره یک متخصص حقوقی استفاده نمایید.

برخی از موارد مهم که می بایست در این قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس قید شود عبارتند از:

 • شرح دقیق خدمات ارائه شده توسط پشتیبان
 • مدت زمان ارائه خدمات
 • مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 • تعهدات کارفرما و پشتیبان
 • ضمانت های ارائه شده توسط پشتیبان
 • نحوه حل و فصل اختلافات
 • درج برخی از موارد مانند ارائه گزارش عملکرد ماهیانه توسط پشتیبان و یا ارائه خدمات پشتیبانی 24 ساعته می تواند به نفع کارفرما باشد.

چرا برای شروع کار پشتیبانی سایت قرارداد ضروری است؟

یک قرارداد پشتیبانی سایت سندی است که تعهدات بین یک ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و مالک وب سایت را مشخص می کند. این قرارداد برای هر دو طرف مفید است زیرا:

1. انتظارات را مشخص می کند:

یک قرارداد به طور واضح شرح می دهد که چه خدماتی ارائه می شود، هزینه ها چقدر است و در صورت بروز مشکل چه اتفاقی می افتد. این امر به جلوگیری از سوء تفاهم و اختلاف بین ارائه دهنده خدمات و مالک وب سایت کمک می کند.

2. از هر دو طرف محافظت می کند:

یک قرارداد هر دو طرف را در صورت بروز مشکل، مانند عدم انجام تعهدات توسط یک طرف یا دیگری، از نظر قانونی محافظت می کند.

3. ایجاد اعتماد می کند:

داشتن یک قرارداد نشان می دهد که هر دو طرف حرفه ای هستند و متعهد به ارائه خدمات با کیفیت بالا هستند. این می تواند به ایجاد اعتماد بین ارائه دهنده خدمات و مالک وب سایت کمک کند.

4. رابطه کاری را حرفه ای می کند:

یک قرارداد به رابطه بین ارائه دهنده خدمات و مالک وب سایت یک چارچوب حرفه ای می دهد. این می تواند به اطمینان از اینکه هر دو طرف با احترام با یکدیگر رفتار می کنند کمک کند.

5. حل اختلاف را آسان تر می کند:

اگر بین ارائه دهنده خدمات و مالک وب سایت اختلافی وجود داشته باشد، داشتن یک قرارداد می تواند به حل سریع تر و آسان تر آن کمک کند.

در اینجا چند نمونه از مواردی که یک قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس می تواند شامل آنها باشد آورده شده است:

 • خدمات ارائه شده: این شامل مواردی مانند به روز رسانی وردپرس، رفع اشکال، پشتیبان گیری، ارتقاء امنیت و غیره می شود.
 • هزینه ها: این شامل هزینه خدمات ارائه شده و همچنین هرگونه هزینه اضافی، مانند هزینه های مربوط به کارهای اضطراری یا تغییرات در دامنه کار می شود.
 • سطح خدمات: این شامل مواردی مانند زمان پاسخگویی و ساعات پشتیبانی می شود.
 • مدت قرارداد: این شامل تاریخ شروع و پایان قرارداد می شود.
 • شرایط فسخ: این شامل شرایطی است که در آن هر یک از طرفین می تواند قرارداد را فسخ کند.
 • قانون حاکم: این شامل قانونی است که در صورت بروز اختلاف بر سر قرارداد حاکم است.

چگونه بهترین پشتیبانی سایت وردپرس را برای تنظیم قرار داد انتخاب کنیم ؟

انتخاب بهترین ارائه دهنده خدمات پشتیبانی وردپرس برای تنظیم قرارداد می تواند دلهره آور باشد، اما با در نظر گرفتن چند فاکتور کلیدی می توانید فرآیند را آسان تر کنید.

در اینجا چند نکته وجود دارد که باید به دنبال آنها باشید:

صلاحیت و تجربه:

 • به دنبال ارائه دهنده ای باشید که سابقه اثبات شده ای در ارائه خدمات پشتیبانی وردپرس داشته باشد.
 • از آنها در مورد تجربه آنها در کار با وب سایت های مشابه وب سایت شما سوال کنید.
 • بپرسید که آیا گواهینامه یا مجوز مرتبطی دارند.

خدمات ارائه شده:

 • مطمئن شوید که ارائه دهنده خدمات پشتیبانی که انتخاب می کنید، خدماتی را که نیاز دارید ارائه می دهد. این می تواند شامل مواردی مانند به روز رسانی وردپرس، رفع اشکال، پشتیبان گیری، ارتقاء امنیت و غیره باشد.
 • از آنها در مورد سطح خدماتشان، مانند زمان پاسخگویی و ساعات پشتیبانی، سوال کنید.

هزینه:

 • قیمت ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی وردپرس می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد.
 • پیشنهادات چندین ارائه دهنده را دریافت کنید و قیمت ها را مقایسه کنید.
 • نه تنها به قیمت، بلکه به ارزش ارائه شده نیز توجه کنید.

مشتری:

 • نظرات مشتریان را در مورد ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی بالقوه بخوانید.
 • از آنها در مورد فرآیند پشتیبانی مشتری آنها سوال کنید.
 • مطمئن شوید که با کسی که با او کار می کنید راحت هستید.

ارتباطات:

 • مطمئن شوید که می توانید به طور موثر با ارائه دهنده خدمات پشتیبانی ارتباط برقرار کنید.
 • از آنها در مورد روش های ارتباطی ترجیحی آنها سوال کنید.
 • مطمئن شوید که در یک منطقه زمانی مشابه قرار دارید.

قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس :

 • قبل از امضای قرارداد، آن را با دقت بخوانید.
 • مطمئن شوید که تمام شرایط و تعهدات را متوجه شده اید.

با دنبال کردن این نکات، می توانید بهترین ارائه دهنده خدمات پشتیبانی وردپرس را برای تنظیم قرارداد پیدا کنید و مطمئن شوید که وب سایت شما در دستان خوبی است.

سئوالات متداول در مورد قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس :

نمونه قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس

1. چه خدماتی در قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس باید قرار داده شود ؟

خدمات ارائه شده می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • به روز رسانی وردپرس
 • رفع اشکال
 • پشتیبان گیری
 • ارتقاء امنیت
 • عیب یابی و رفع مشکلات
 • بهینه سازی عملکرد
 • خدمات مربوط به افزونه ها و قالب ها
 • گزارش دهی منظم

2. هزینه قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس چقدر است؟

هزینه ها می تواند بسته به نوع سایت متفاوت باشد و به عوامل مختلفی مانند دامنه خدمات، اندازه وب سایت و سطح پشتیبانی مورد نیاز شما بستگی دارد.

3. چگونه می توانم بهترین ارائه دهنده خدمات پشتیبانی سایت وردپرس را انتخاب کنم؟

عوامل متعددی را باید در نظر بگیرید، مانند صلاحیت و تجربه، خدمات ارائه شده، قیمت، نظرات مشتریان، ارتباطات و قرارداد.

4. مدت قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس چقدر باید باشد؟

مدت قرارداد می تواند از ماه به ماه تا سالانه متغیر باشد.

5. آیا می توانم قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس را در هر زمان فسخ کنم؟

شرایط فسخ قرارداد در هر قرارداد متفاوت است. به طور کلی، هر دو طرف می توانند با اطلاع قبلی قرارداد را فسخ کنند.

6. چه اتفاقی می افتد اگر از خدمات پشتیبانی ارائه شده راضی نباشم؟

بیشتر ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی فرآیندی برای حل و فصل اختلافات دارند. اگر از خدمات راضی نیستید، باید ابتدا با ارائه دهنده خدمات خود صحبت کنید.

7. آیا برای تنظیم قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس به وکیل نیاز دارم؟

اگر در مورد شرایط قرارداد مطمئن نیستید، می توانید با یک وکیل مشورت کنید.

8. چه اطلاعاتی باید در قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس گنجانده شود؟

اطلاعاتی مانند نام و اطلاعات تماس طرفین، خدمات ارائه شده، هزینه ها، مدت قرارداد، شرایط فسخ، قانون حاکم و موارد اضافی باید درج شود.

9. آیا نسخه پشتیبان گیری من در قرارداد پشتیبانی سایت وردپرس گنجانده شده است؟

برخی از ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی نسخه پشتیبان گیری را به عنوان بخشی از خدمات خود ارائه می دهند. در غیر این صورت، باید به طور جداگانه برای آن هزینه بپردازید.

10. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی از آخرین شیوه های امنیتی وردپرس استفاده می کند؟

این یک سوال مهم است که باید از ارائه دهنده خدمات خود بپرسید.

11. آیا می توانم با ارائه دهنده خدمات پشتیبانی به طور موثر ارتباط برقرار کنم؟

مطمئن شوید که با ارائه دهنده خدمات خود راحت هستید و می توانید به طور موثر با آنها ارتباط برقرار کنید.

12. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی سابقه اثبات شده ای در ارائه خدمات با کیفیت بالا دارد؟

از آنها در مورد تجربه آنها در کار با وب سایت های مشابه وب سایت شما سوال کنید و نظرات مشتریان را بخوانید.

13. آیا شما ارائه خدمات حضوری وردپرس در تهران دارید ؟

بله ، امکان ارائه خدمات به صورت حضوری در تهران وجود دارد

14. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی از من می خواهد که اطلاعات ورود به وب سایت خود را به آنها بدهم؟

اگر اینطور است، مطمئن شوید که ارائه دهنده خدمات دارای سابقه امنیتی قوی است.

15. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی خدمات مربوط به افزونه ها و قالب های شخص ثالث را ارائه می دهد؟

اگر از افزونه ها و قالب های شخص ثالث استفاده می کنید، این می تواند مهم باشد.

16. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی گزارش های منظم در مورد وضعیت وب سایت من ارائه می دهد؟

این می تواند به شما در اطلاع از عملکرد وب سایت خود و شناسایی هرگونه مشکل احتمالی کمک کند.

17. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی خدمات مربوط به سئو را ارائه می دهد؟

اگر به دنبال بهبود رتبه بندی وب سایت خود در موتورهای جستجو هستید، این می تواند مفید باشد.

18. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی خدمات مربوط به بازاریابی محتوایی را ارائه می دهد؟

اگر به دنبال افزایش ترافیک وب سایت خود هستید، این می تواند مفید باشد.

19. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی خدمات مربوط به طراحی و توسعه وب را ارائه می دهد؟

اگر به دنبال به روز رسانی یا تغییر وب سایت خود هستید، این می تواند مفید باشد.

20. آیا ارائه دهنده خدمات پشتیبانی سایت خدمات مربوط به هاستینگ وب را ارائه می دهد؟

اگر به دنبال تغییر هاست وب خود هستید، این می تواند مفید باشد.