ثبت نام رویداد استقرار و بهینه سازی پروژه های وب (پایتون)