ثبت نام رویداد جمعه های لاراولی

تاریخ رویداد :‌ جمعه ۲۸ مرداد ساعت ۱۳ تا ۱۳:۴۵ دقیقه می باشد

مدت زمان رویداد :‌ ۴۵ دقیقه می باشد

موضوع رویداد : بررسی چالش های اصلی برنامه نویسان لاراول

برگزار کننده : جامعه توسعه دهندگان لاراول

مهلت ثبت نام : تا پنجشنبه ساعت ۱۸ می باشد .

اسپانسر اصلی رویداد : فرامحتوا

برنامه رویداد : در ابتدا معرفی رویداد رو خواهیم داشت

در بخش دوم شبکه سازی رو داریم تا بتوانیم با شرکت کننده گان بیشتر آشنا شویم

در بخش سوم در خصوص برخی از چالش های رایچ برنامه نویسان لاراول را بررسی خواهیم کرد

در بخش چهارم هم جمع بندی و اطلاع رسانی رویداد های بعدی رو خواهیم داشت .