ثبت نام آنلاین تئاتر کیک زرد

  • 🎭 نام تئاتر : کیک زرد / موضوع در حوزه ربات ها و هوش مصنوعی

    🔍 خلاصه نمایش : در سال ۱۴۵۰ که هوش مصنوعی پیشرفت بسزایی کرد یک شرکت (mina) ربات سازی یک ربات اولیه به نام (روبی) می سازد و مردم هم از این ربات استقبال می کنند. همه چیز برای روبی خوب پیش می رود تا این که شرکت یک ربات جدید می سازد و بروزرسانی های جدید برای روبی بارگزاری نمی شود. روبی دچار نقص فنی می شود تا جایی که قصد جان یکی از صاحبانش را می کند.
  • قیمت: 0 تومان
  • 0 تومان
  • نکته مهم : به هزینه های فوق ۱ درصد کارمزد خدمات بانکی حین پرداخت افزوده می شود .

    ای دی تلگرام پشتیبانی : @alirezap30web