کانال های کاریابی ما

کانال های تلگرام :

۱) کانال اگهی های استخدامی تهران و حومه تهران :‌

https://t.me/tehran_job1

۲) کانال تلگرامی اگهی استخدامی دورکاری در ایران :

https://t.me/remote_jobs1

۳) کانال تلگرام اگهی های استخدامی دورکاری در خارج از ایران

https://t.me/remote_jobs2

۴) بهترین آگهی های استخدامی برای برنامه نویسان اپلیکیشن

https://t.me/app_job

۵) بهترین آگهی برای back-end developer ها

https://t.me/back_end2

۶) بهترین اگهی های استخدامی گرافیک :

https://t.me/graphic_job1

۷) آگهی های استخدامی (تازه کاران) :

https://t.me/ippj2

۸)‌ بهترین آگهی های استخدامی front-end :

https://t.me/front_jobs1

۹) آگهی های استخدام عمومی + کارآموزی و امریه سربازی :

https://t.me/public_job14

۱۰) بهترین آگهی های استخدامی php/laravel :

https://t.me/blj2022

۱۱) بهترین اگهی های استخدامی وردپرس :

https://t.me/wp_job

۱۲) بهترین آگهی های DevOps :

https://t.me/devops_job1