لیست سیاه شرکت ها

هرشرکتی که وارد این لیست بشه / ما پیگیری میکنیم اگر واقعا این موضوع صحیح باشه : هیچ آگهی ازش منتشر نمیشه و تمام اگهی هایی که تا به امروز هم داشته حذف میشه