اطلاعات تکمیلی ثبت نام در رویداد

به جهت این که بتوانیم رویداد های بهتری رو برای شما آماده کنیم / ممنون میشویم چند دقیقه از وقت خود را در اختیار ما قرار دهید و پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید

همچنین اگر به دنبال فرصت شغلی بهتر هستید و یا در زمینه ای از برنامه نویسی مسئله ای داشته باشید ما سعی میکنیم آن را شناسایی و به شما کمک کنیم

مهلت تکمیل این فرم تا حداکثر چهارشنبه – ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۳ می باشد 

نکته مهم :‌ عدم تکمیل فرم : به منزله انصراف شما از شرکت در رویداد می باشد